Een gezonde econommensenie begint bij een gezond land. En je maakt een land gezond als je naar de burgers van het land luistert, naar ze kijkt en ze wil zien. En ze stimuleert hun talent en hun kracht in te zetten om mee te doen aan de ontwikkeling van het land.

Een gezond land is altijd in ontwikkeling. Stimuleert haar burgers via onderwijs en op andere manieren mee te laten denken om hun land sterk te houden en de wereldwijde positie van het land uniek te maken. Hierdoor wordt de economie versterkt en is er ruimte voor ieders talent op de arbeidsmarkt. De mens komt dan meer tot zijn recht, waardoor de mens gezonder zal zijn.

Een gezond land, betekent ook samen delen. Als iemand niet in staat is om een reguliere bijdrage te leveren aan het land, door ziekte en/of beperking, dan is een gezonde maatschappij van het land in staat om deze personen te ondersteunen om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Hieronder valt ook eigen regie in de zorg en zorg op maat.

Een gezond land zorgt dat er sociale zekerheid is voor mensen die door welke reden dan ook, terug moet vallen op een uitkering.

Een gezond land zorgt voor huisvesting voor al haar burgers naar inkomen. Zorgt samen met de burgers dat dit goed onderhouden wordt en dat alle burgers zich gelukkig voelen in zijn omgeving.

Een gezond land kent ook een maatschappij, waarbij mensen samen optrekken. Samen problemen aanpakken en samen elkaar het gevoel geven dat ze allen er toe doen. En dat de burgers op elkaar letten zodat ieder zich veilig voelt. Maar wel elkaar de vrijheid geeft om zichzelf te zijn zonder dat dit ten koste van elkaar hoeft te gaan.

Een gezond land kent geen tweedeling. Een gezond land kent geen overmatige salarissen voor mensen die denken dat zij ver boven de meerderheid van de overige burgers staan. Een gezond land kent salarissen naar verantwoordelijkheid en billikheid.

Een gezond land biedt opvang aan mensen die uit andere landen zijn gevlucht omdat ze worden achtervolgd en/of vernederd. Een gezond land probeert samen met andere landen om de toestand in die landen te verbeteren zodat deze mensen terug kunnen keren in hun land waar het dan veilig is.

De vraag is nu: Leven wij in een gezond land?

Advertenties