kinderenWaarom is de ontwikkeling van alle kinderen zo belangrijk? Op het moment dat iemand deze vraag stelt, begrijpt de persoon in kwestie niet wat ontwikkeling voor iedereen betekent.

Ik zie vaders en moeders vechten voor hun kinderen die speciale aandacht nodig hebben, om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Het is eigenlijk te gek voor woorden. Dit omdat zij bezig moeten zijn met de verzorging van hun kinderen in plaats van te moeten vechten om hun kinderen in deze maatschappij tot hun recht te laten komen.

Het kabinet en de tweede kamer schrijft voor dat je mee moet doen met de grote groep. Dit terwijl zij van tevoren weten dat er vele kinderen zijn die hierdoor tussen de wal en het schip zullen geraken. Want deze kinderen hebben speciale aandacht nodig om hun ontwikkeling goed vorm te geven. En dat kan helaas niet, als zij met de grote hoop mee moeten doen.

Waarom ik zo voor speciaal onderwijs ben, is door de volgende ervaring.

Ik was 12 en toen paste ik op een jongetje van 4 die door zijn geboorte in zeer vervuilt vruchtwater, een complexe achterstand in ontwikkeling had. Hij kon niet praten en de vooruitzichten of hij ooit zou kunnen praten, waren enorm somber te noemen. Meer dan dada, djoen en dat soort uitspraken kwam hij niet.  Hij kon wel lopen, eten, drinken enz., maar was vaak boos omdat hij niet kon aangeven wat hij nodig had.

Waarom ik heb gedaan, wat ik heb gedaan, weet ik niet. Maar ik ben met deze jongen heel de stad doorgelopen. En in elke etalage herhaalde ik: Ík ben Eugenie, en jij bent Pjotr (fictieve naam omdat ik zijn privacy niet wil schenden). Na 2 uur ben ik naar zijn huis gelopen en toen hij zijn vader zag zei hij: Daseugenie. Die uitspraak van dat kleine ventje zal mij altijd bij blijven. Zijn vader noemt me nog steeds Daseugenie.

En als jullie weten dat  door de goede begeleiding van speciaal onderwijs, op maat gericht, hij nu bedrijfsleider is van een winkel. Dat hij getrouwd is en twee gezonde kinderen heeft… Dan snappen jullie toch wel waarom ik speciaal onderwijs belangrijk vindt.

Met speciale aandacht kunnen kinderen, met welke vorm van achterstand dan ook, namelijk verder komen. Dit gegeven wordt in het huidig onderwijsbeleid gebagatelliseerd.

Graag wil ik het kabinet en de tweede kamer het volgende voorstellen:

Speciaal onderwijs geeft kinderen de mogelijkheid, vanuit hun eigen ritme en mogelijkheden, zichzelf te ontwikkelen. Wanneer vanuit dit type onderwijs meer samengewerkt gaat worden met deelnemers van de arbeidsmarkt, ondernemers,  kunnen deze kinderen ook in later stadium van hun leven zichzelf blijvend ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij participeren in de maatschappij op zodanige wijze dat zij geheel tot hun recht komen.

Dus kabinet: draai de veranderingen op het gebied van speciaal onderwijs terug. Zorg voor betere samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt.       Investeer in hun maar ook in onze toekomst!

Advertenties